Download onze folder hier!

Indien u de folder zelf wil verspreiden, kan u bij ons hardcopie versies aanvragen via info.hvv@gmail.com

Verklarende woordenlijst

Aderlaten
Het geven van bloed
Artrose
Slijtage van het gewricht
Cirrose
Ernstige verlittekening van de lever
Diabetes mellitus type 2
Suikerziekte
Erythrocytaferese
Verwijdering van rode bloedlichaampjes uit het lichaam
Ferritine
Eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer bij de opslag in de lever en het beenmerg
Hemochromatose
Een alternatieve schrijfwijze voor "haemochromatose"
Hereditaire haemochromatose
Erfelijke ijzerstapelingsziekte
Heterozygoot
Overerving van een defect gen van één van de ouders
Homozygoot
Overerving van een defect gen van beide ouders
Hypofyse
Hersenaanhangsel
Hypothyroïdie
Verminderde werking van de schildklier
Secundaire haemochromatose
Ijzerstapeling door een niet-erfelijke oorzaak
Transferrine
Transporteiwit voor ijzer
Transferrinesaturatie
Mate waarin het transferrine verzadigd is met ijzer