Download onze folder hier!

Indien u de folder zelf wil verspreiden, kan u bij ons hardcopie versies aanvragen via info.hvv@gmail.com

Wil je je aansluiten bij onze patiëntenvereniging? klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Welkom op de nieuwspagina van de Haemochromatose Vereniging Vlaanderen.

// Algemene leden vergadering - 18 februari 2017

Jaarlijks organiseert de Haemochromatose Vereniging Vlaanderen een Algemene Leden Vergadering, toegankelijk voor elk lid. Tijdens deze vergadering komen volgende topics aan bod: werkingsverslag werkjaar 2016, financieel verslag, decharge en aanstelling van bestuursleden, ...
Als lid van de vereniging is het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent, enerzijds om uw stem uit te brengen en anderzijds omdat u hier ook mee de strategie kan bepalen van de vereniging.

Daarom nodigen wij u allen uit op de Algemene Vergadering die doorgaat op 18 februari 2017 om 11.00 uur. Gelieve u hiervoor in te schrijven via inschrijven.hvv@gmail.com. Na inschrijving ontvangt u meer informatie over de exacte plaats van deze vergadering binnen UZ Leuven.

// Informatie betreffende bloeddonatie door HH patiënten

Het is zo dat volgens de Wet van 15 februari 2016, van kracht sinds 1 april (cfr. publicatie in het Staatsblad), een patiënt met haemochromatose in aanmerking kan komen voor bloeddonatie indien hij/zij zich in de onderhoudsfase bevindt, maar de uitvoeringsbesluiten van deze wet ontbreken nog m.b.t. de juiste voorwaarden en parameters van deze onderhoudsfase (art. 4) die door een arts zal moeten worden geattesteerd en gestaafd met een recent labo. Tot deze wet volledig rond is mogen wij HH patiënten helaas nog niet aanvaarden als bloedgever als er aderlatingen nodig (geweest) zijn. Zodra er meer informatie hieromtrent is, zullen we u op hoogte brengen wanneer en onder welke voorwaarden u zich mag aanmelden als bloedgever. Een patiënt met HH zal sowieso zoals elke donor ook moeten voldoen aan de bepalingen van de richtlijn donorselectie, maar zal wel 5x i.pv. 4x per jaar bloed mogen geven (met telkens minstens 2 maand tussen).

// Uitnodiging minisymposium “Nieuwe behandelingen voor ijzerstapelingsziekte” op 8 december

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen voor patiënten met de erfelijke vorm van ijzerstapeling. Op 8 december zal Eva Rombout-Sestrienkova haar proefschrift verdedigen met als thema: erythrocytaferese in de behandeling van hereditaire haemochromatose.

Artikel

Voor meer uitleg en het volledige programma, neem een kijkje in onze agenda!

// Artikel sleutelinterventies

Een samenwerking tussen 15 Vlaamse experts, afkomstig uit zes ziekenhuizen (universitair en perifeer), eerstelijnszorg en twee universiteiten resulteerde in de ontwikkeling van 15 sleutelinterventies. Deze 15 sleutelinterventies zorgen voor het meetbaar maken, aanpassen en verbeteren van de kwaliteit van zorg, geleverd aan patiënten met haemochromatose, zowel binnen de ziekenhuissetting als in eerstelijns.

Indien u meer informatie wil omtrent dit artikel kan u steeds contact opnemen met Annick Vanclooster via info.hvv@gmail.com

Klik op de onderstaande afbeelding om het artikel te openen.

Artikel

// Infonamiddag op 11 juni

14 juni, wereld bloeddonor dag! Europees is er sinds enkele jaren hierrond ook een ‘week van de haemochromatose’. Als patiëntenvereniging kunnen we dit niet laten voorbij gaan en organiseren we op 11 juni een infonamiddag voor patiënten met haemochromatose.

Kijk in de agenda voor meer informatie en inschrijvingen!

// Het Rode Kruis

Kom je als patiënt met haemochromatose in aanmerking voor bloeddonatie: Lees het hier!

// Filmpje over bloeddonorschap en haemochromatose

Artikel

// Uitnodiging Algemene Vergadering (enkel voor leden)

Op zaterdag 20 februari zal er voor de leden een Algemene Vergadering zijn. Voor meer info en inschrijvingen, neem kijkje in de agenda.

// Folder Haemochromatose Vereniging Vlaanderen

Onze vereniging heeft een eigen folder uitgebracht, benieuwd? Klik dan hieronder om hem te bekijken of te downloaden!

Bekijk de folder

// Hemochromatosepatiënten kunnen voortaan bloed doneren!

Artikel

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag unaniem het wetsvoorstel van Valerie Van Peel (N-VA) goedgekeurd dat het ook voor patiënten met hemochromatose mogelijk maakt om bloed te geven.

Voor meer informatie hebben we enkele artikels voor u verzameld:

// Uitnodiging open vergadering op 9 december

Via deze weg willen we u uitnodigen voor de open vergadering van de Haemochromatose Patiëntenvereniging die door zal gaan op woensdag, 9 december om 19.30 uur. Voor info en inschrijvingen, neem een kijkje in onze agenda.

// Wetsvoorstel bloeddonatie België

Klik op het krantenknipsel om het artikel te openen.

Artikel

// Vragenlijst hemochromatose en bloed donatie

De Europese patiëntenvereniging voor hemochroamtosepatiënten (EFAPH) heeft in samenwerking met Etablissement Français du Sang (EFS) en het Institute for Molecular and Cell Biology, University of Porto (IBMC) een vragenlijst opgesteld die peilt naar de overtuigingen en ervaringen van patiënten met hemochromatose en bloed donatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragenlijst zo massaal mogelijk in te vullen (voor 15 september).

Klik hier om de vragenlijst te openen

Alvast bedankt

// In de pers: "Perfect bloed wordt weggegooid, terwijl Rode Kruis smeekt om donoren"

Gisteren was het Wereld Bloeddonordag. Vandaag (15/06/2015) verscheen het volgende artikel in het Nieuwsblad. Klik op het krantenknipsel om het artikel te openen (PDF-bestand van 436kB zal geopend worden) of lees het na op de website van het Nieuwsblad. Krantenartikel Nieuwsblad: Perfect bloed wordt weggegooid, terwijl Rode Kruis smeekt om donoren

// Patiëntennamiddag op 9 mei

Op zaterdag 9 mei zal in het UZ Gent de volgende patiëntennamiddag plaatsvinden. Voor meer informatie, klik op onderstaande afbeelding om de PDF te openen. Affiche patiëntennamiddag 9 mei

// Uitnodiging Algemene Vergadering (enkel voor leden)

Op zaterdag 21 februari zal er voor de leden een Algemene Vergadering zijn. Voor meer info en inschrijvingen, neem kijkje in de agenda.

// Verslagen

Vanaf nu zijn de verslagen van de bijeenkomsten beschikbaar voor leden. Neem eens een kijkje op de Ledenpagina!

// Patiëntendag op 20 september

Op zaterdag 20 september zal de volgende patiëntendag plaatsvinden.

Voor het volledige programma van die dag en een inschrijvingsstrook. Ga via het menu naar 'Agenda'.

// Wetsvoorstellen i.v.m. bloeddonoren

Zoals u eerder kon lezen onder 'In de pers' wordt het bloed afkomstig van patiënten met haemochromatose na iedere aderlating weggegooid. Afgelopen jaar zijn er in de Senaat verschillende wetsvoorstellen geweest (zie onderaan voor de links naar de wetsvoorstellen). Om tot een besluit te komen, werd het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) afgewacht. Het advies was echter negatief, u kan dit hier nalezen: advies HGR. Tot op heden werden er nog geen verdere besluiten genomen.

De wetsvoorstellen: